4 RadissonBLU un ParkInn viesnīcas apvieno ERP sistēmas

Biznesa procesu harmonizācija palīdz optimizēt izdevumus un sakārtot procesus. Pie reiz arī iNtra 4.1 darba laika uzskaites sistēma ieviestā jaunos uzņēmumos, kas būtiski paātrina gan darbinieku pieejamības datu vadību, gan algas aprēķinu procesu.