Jaunais finanšu gads

Šī pamācība ir balstīta uz iScala 3.4 funkcionalitātes.

Jauna finanšu gada izveidošanas process iScalā sastāv no sekojošiem posmiem:

1. Jauna finanšu gada reģistrācija uzņēmuma parametros un jauna finanšu gada datu tabulu izveidošana

Lai reģistrētu jaunu finanšu gadu un izveidotu jauna finanšu gada datu tabulas, ir jāpieslēdzas iScala Administration Console un jāpāriet pie attiecīgā uzņēmuma parametriem (Uzņēmumi > SIA ABC > labā peles poga > Properties). Tad augšā jāizvēlas Gadi un ar pogu Pievienot jāpievieno jauno finanšu gadu, nepieciešamības gadījuma norādot citu uzskaites perioda intervālu.

2. Parametru un automātiskas uzskaites shēmas kopēšana

Lai pārkopētu parametrus uz jauno finanšu gadu un saglabātu automātisko uzskaites shēmu, ir nepieciešams ieiet sistēmas administrēšanas režīmā (exclusive mode) un palaist funkciju Sistēmas līdzekļi > Biznesa datu vadība > Uzņēmuma parametru kopēšana

Uz finanšu gadu: 22
No uzņēmuma: jūsu uzņēmuma kods (01)
No finanšu gada: 21
Kopēt parametrus: , tad *, Enter un
Kopēt AUS: , tad jāizvēlas attiecīgo moduli un jāspiež Enter

NB! Operāciju ir jāatkārto katram modulim, kur ir Automātiskā uzskaites shēma, kuru Jūs vēlaties pārkopēt.

3. Jauna finanšu gada parametru uzstādīšana

Pēc jauna gada datu failu izveidošanas ir nepieciešams ieiet jaunajā gadā un obligāti pārbaudīt un pēc vajadzības izmainīt sekojošus parametrus:

 • General Ledger: grāmatojumu un žurnālu skaitītājus labāk nonullēt, vai uzstādīt uz sākuma vērtībām, piem. “105323” izmainīt uz “110001”. Obligāti jāmaina arī uzskaites periodus (book-entry periods).
 • Sales Ledger: grāmatojumu un žurnālu skaitītāji.
 • Purchase Ledger: grāmatojumu un žurnālu skaitītāji.
 • Stock Control: grāmatojumu skaitītāji (bet ne partiju numuri!).

4. Finanšu gada noslēgšana

Šī funkcija ietver sekojošo:

 1. Kontu plānu un dimensiju (cost centri, produkti, projekti utt.) kopēšana uz jauno finanšu gadu.
 2. Bilances kontu (tips B) noslēguma bilance tiek pārnesta uz jaunā gada sākotnējo bilanci.
 3. Tas pats statistiskiem kontiem (tips Z), kuriem ir ieslēgts parametrs Transfer Opening Parameters.
 4. Peļņas/zaudējumu kontu (tips P) summa tiek pārnesta uz norādīto bilances kontu (iepriekšēja gada peļņa)
 5. Kopējas budžeti un dati salīdzināšanai, ja tiek uzstādīti attiecīgie parametri.

Lai palaistu gada noslēgšanas operāciju, ir jāieiet iepriekšējā finanšu gada administrēšanas režīmā un jāpalaiž funkcija Galvenā virsgrāmata > Citas funkcijas > Bil.pārnešana uz nākošo gadu
Pārnest uz nākošu gadu: vai kopēt iepriekšēja gada datus salīdzināšanai.

5. Statistikas pārnešana (nonullēšana)

Lai pareizi uzsāktu darbu jaunajā gadā, ir arī jānullē statistikas radītājus precēm, klientiem un piegādātājiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešams palaist:

 1. Pārdošanas virsgrāmata > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Statistikas apnullēšana: Jā, Jā, Jā
 2. Pirkšanas virsgrāmata > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Statistikas apnullēšana: Jā, Jā, Jā
 3. Krājumu vadība > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Statistikas apnullēšana: , , , . Uz jautājumu Apnullēt inventarizācijas starp. var atbildēt , ja dati par inventarizācijas starpībām vēl būs nepieciešami.

Šīs funkcijas ir jāpalaiž pirms tiek uzsākta darbība jaunajā gadā.

6. Pamatlīdzekļu kartotēkas sagatavošana

Pirms laist amortizāciju jaunajā gadā, neaizmirstiet pārnest datus par gada amortizāciju uz uzkrātu. Šim nolūkam no iepriekšēja gada palaidiet funkciju  Pamatlīdzekļu vadība > Operācijas > Gada vērtību atjaunošana (parole YRKILL).

7. Algas moduļa sagatavošana

Lai nonullētu periodiskos akumulatorus pirms sākat jauno finanšu gadu Algu modulī (ja Jūsu Algu modulis ir atbilstoši nokonfigurēts), ir jāpalaiž funkcija Algas > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Akumulatoru apnullēšana (parole ACCKILL).

©2001-2022 BAGUA SIA